Maria

Diverse webbutbildning/lek

Java 8

Exempel från boken Java8 in Action

Alla filer

Exempel från Tutorialspoint, Hackerrank etc

Alla filer

Vue.js

Från crash-course "Skills"

(Using Vue CLI)

App.vue

main.js

router.js

Skills.vue

About.vue

Länk till kursen

Youtube

Skriven dokumentation

React forts

Applikationer och exempel (Utan installation)

Luffarshack (Notera: Rutorna är fula, men funkar...)

MarkdownEditor

Todo List


Anmälningsformulär - klassaktivitet

(Under utv. Ska bli samma som anmälningsformuläret i Angular nedan.)

MEAN och lite annat...

Angular JS grund

Utan server

Från pluralsight (inkl sammanfattning av det jag lärt mig):

Event Details

Edit Profile

Från code school:

Gem Store
(Notera: Har inte fixat så Gem Store ser bra ut i brett format. Tanken är att denna sida ska vara lika smal som en mobil)

Angular JS forts

Med apacheserver & PHP

Jämförelse mellan Ajax, jQuery och Angular http service - GET & POST:

Minimalt test hela vägen till/från mysql db


Alla angular filerLiten Angular JS applikation

Anmälningsformulär som sparar inmatad info på vår apache server, med "rimlig felhantering":

Anmälningsformulär - klassaktivitet

Bootstrap grund

Bootstrap test

Node.js

Om Node.js

Filer
(Kan läsas men inte köras, eftersom node.js servern ligger på en annan dator)

Express

TODO...

LAMP och lite annat...

Gamla grejer

HTML & CSS

Html

Grundläggande html tips

CSS exempel från Khan Academy

Kursexempel